Wanene ya cancanci marin Macron?

0 69

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Daga Mutiu Olawuyi

Idan ya tofa albarkacin bakinsa
Amma da dabbobin yana yin gurnani da cin abinci, Ya cancanci marin Macron
Da Kwankwasawa ba tare da hula ba

Idan ba shi da mutunci kuma ya toshe kunnuwansa
Ga rayukan da ke masa farin ciki,
Ya cancanci marin Macron
Kuma ƙwanƙwasawa ba tare da hular ba

Idan rayukan da ke ƙarƙashin alfarwarku
Suka yi rauni da soka da ƙuƙumi,
Kun cancanci marin Macron
Da ƙwanƙwasawa ba tare da hula ba

Idan sun ji sun fi komai mahimmanci
Kuma da arziƙi sai ka’dai sukr alfahari,
Su sun cancanci marin Macron
Da ƙwanƙwasawa ba tare da hula ba…

Idan suka yi kamar kurame da bebaye
Don zalunci da bindiga da bam,
Sun cancanci Marin Macron
Da ‘kwan’kawasawa ba tare da hula ba …

Idan sun kawo bala’i ga al’ummomin Afrosia,
Su ya cancanci marin Macron
Da ƙwanƙwasawa ba tare da hula ba …

Idan sun kama tit- clitris Na maza masu ciki ba tare da hankali ba,
Sun cancanci marin Macron
Da ƙwanƙwasawa ba tare da hula ba …

Idan sun “busa” a duk duniya fatalwowi na lahira,
Sun cancanci marin Macron
Da ƙwanƙwasawa ba tare da hula ba …

Idan kun kasa hora Yaronka
Kuma sun zama marasa kyau da daji,
Kun cancanci yiwa marin Macron
Da ƙwanƙwasawa ba tare da hula ba …

Idan kuka doki gangar yaƙi Kuma kuna neman ƙofar lafiya,
Kun cancanci marin Macron
Da ƙwanƙwasawa ba tare da hula ba ..

Idan kun kasance abin wasa da wutsiyar maciji Amma kuna jira don rake, Kun cancanci marin Macron
Da ƙwanƙwasawa ba tare da hula ba …

Idan an buge ku sau da yawa;
Amma duk da haka kuna cewa basu da laifi,
Kun cancanci Marin Macron
Da bugawa ba tare da kwalliya ba …

Idan kun lashi mai tawali’u mai tsafta kamar ‘yar tsana ta Indiya,
Kun cancanci marin Macron
Da ƙwanƙwasawa ba tare da hula …

(c) Mutiu Olawuyi 9 ga Yuni, 2021

Translated by Adamu Usman Garko

The English version

Who Deserves A Macron Slap?
By Mutiu Olawuyi

If he spits melodic lines
But with beasts he whines and dines,
He deserves a Macron slap
And a knock without a cap…

If he’s rude and blocks his ears
To the souls that dash him cheers,
He deserves a Macron slap
And a knock without a cap…

If the souls under your tents
Are wounded with stabs and dents,
You deserve a Macron slap
And a knock without a cap…

If they feel they matter most
And with wealth they only boast,
They deserve a Macron slap
And a knock without a cap…

If they act like deaf and dumb
To oppress with gun and bomb,
They deserves a Macron slap
And a knock without a cap…

If they bring calamities
To Afrosia communities,
They deserves a Macron slap
And a knock without a cap…

If they grab the tit- clitris
Of wombed men with no discreet,
They deserves a Macron slap
And a knock without a cap…

If they “trump” around the world
Like the ghosts of underworld,
They deserves a Macron slap
And a knock without a cap…

If you fail to train your child
And they turn untamed and wild,
You deserve a Macron slap
And a knock without a cap…

If you beat the drum of war
And you look for safety door,
You deserve a Macron slap
And a knock without a cap…

If you toy with tail of snake
But you wait for it to rake,
You deserve a Macron slap
And a knock without a cap…

If you’re beaten countless times;
Yet you say they’re free of crimes,
You deserve a Macron slap
And a knock without a cap…

If you lash a gentle soul
Idolized like Indian dolls,
You deserve a Macron slap
And a knock without a cap…

(c) Mutiu Olawuyi June 9, 2021

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.